Thuis in de kern

De Hoeksche Waardse VVT-organisaties hebben de krachten gebundeld in hun gezamenlijke ambities Thuis in de Kern om met elkaar en (in wisselende coalities) met anderen vanuit een gedeelde missie en verantwoordelijkheid een aantal noodzakelijke ontwikkelingen in gang te zetten.

Ontwikkelingen die nodig zijn om de lokale samenleving waaruit wij voortkomen, en waar we in ons dagelijks werk volledig mee verweven zijn, vitaal en zelfredzaam te houden

Zelfstandig wonen en zelf regie houden is de wens van veel senioren. De hervorming van de langdurige zorg versterkt deze trend en zorgt voor een verschuiving van zorg in een zorglocatie naar zorg thuis. Steeds vaker wonen kwetsbare senioren daardoor zelfstandig.
In deze organisatorische en logistieke opgave zoeken de zorgorganisaties daarom in toenemende mate de samenwerking met elkaar, met andere organisaties, en met het netwerk rondom de kwetsbare. Het programma Thuis in de Kern speelt met diverse projecten in op deze uitdagingen. Bij alle ideeën voor projecten en activiteiten bekijken we steeds wat ze kunnen betekenen voor het verlichten van de spanning tussen vraag en aanbod van (langdurige) zorg. We letten daarbij op drie drijvende krachten:

  1. Preventie: hoe kunnen we met elkaar de vraag naar (langdurige) zorg zo lang mogelijk uitstellen en mogelijk ook wat verkleinen?
  2. Participatie: hoe kunnen we met elkaar (burgers én maatschappelijke organisaties) ons helpend vermogen met- en voor de lokale gemeenschap versterken?
  3. Innovatie: hoe kunnen wij onze zorg- en dienstverlening kwantitatief en/of kwalitatief slimmer organiseren en daarmee onze productiecapaciteit vergroten?

Bij ieder idee of projectvoorstel in het kader van het programma Thuis in de Kern wordt bekeken in welke mate deze drie drivers (naar verwachting) gestimuleerd worden. De activiteiten op het gebied van E-health worden daarbinnen in samenhang aangestuurd vanuit het uitvoeringsprogramma Slim Langer Thuis.
Kortom, Thuis in de kern inclusief bijbehorende eHealth strategie is de kapstok met de drie bovengenoemde drivers en vormen hiermee het strategische toetsingskader om nut en noodzaak van E-health ontwikkelingen goed af te wegen tegen de kosten.

Samenwerking in projecten zal in de meeste gevallen zinvol en gewenst zijn om de volgende redenen:

  1. Kennis en ervaringen delen. Niet alleen de technologie vraagt om specifieke kennis, ook het implementeren van een veranderende werkwijze, die veelal gepaard gaat met nieuwe technologie, vraagt om inhoudelijke expertise.
  2. Samen creëer je volume. Dit versterkt je onderhandelingspositie naar leveranciers en eventuele medefinanciers, en er ontstaan schaalvoordelen in het beheer van hardware en software.
  3. De cliënt staat centraal. In veel gevallen ontvangen cliënten van meerdere partijen zorg en/of ondersteuning. Als alle organisaties hun eigen systemen en toepassingen hebben, is dat zowel in financiële- als in operationele zin een onwenselijke situatie voor de cliënt. Samenwerking en standaardisatie is dus gewenst vanuit het klantperspectief.