Hoeksch Menu

Vanuit deze basisvoorwaarden zal worden gewerkt aan een (zo veel mogelijk) uniform ‘Hoeksch Menu’ waar de cliënt naar keuze gebruik van kan maken. De precieze samenstelling van een dergelijk keuzemenu is iets dat gaandeweg ontstaat en is mede afhankelijk van:

 • de behoeften van de cliënt
 • de behoeften van het netwerk dat de cliënt ondersteunt
 • de oplossingen die op de markt komen
 • de (fysieke) woonomgeving
 • de mate waarin organisaties (organisatorisch en financieel) in staat zijn om deze te implementeren

Klik hier voor ons idee van een menu a la carte!

Preventie

Centraal staat hier het zo lang mogelijk in stand houden van de eigen regie en behoud van kwaliteit van leven. Hierbij kan gedacht worden aan oplossingen op het gebied van:

 • Meten zoals sensoring in de woning zodat ongebruikelijke beweging of vallen gesignaleerd kan worden.
 • Bewaken van vitale functies voor bijvoorbeeld hart- of diabetespatiënten.
 • Zelfmanagement en coaching in gezondheidsbevordering zoals een stappenteller of een app die gezond bewegen en eten stimuleert.
 • Veiligheid zoals intercom bij toegangsdeur(en)
 • Alarmering
 • Connectiviteit tussen cliënt, mantelzorger en zorgprofessionals zodat ondersteuning deels op afstand gerealiseerd kan worden
 • Periodieke controles/consulten via beeldverbinding met zorgaanbieders die bijdraagt aan vroegsignalering
 • Elektronische toegang tot de woning
 • Toegang tot ECD

Participatie

Hier draait het om technologie die bijdraagt aan het activeren, faciliteren en ondersteunen van mantelzorgers, het netwerk rondom de cliënt en in bredere zin aan het versterken van het helpend vermogen van de lokale gemeenschap als geheel. Hierbij kan gedacht worden aan oplossingen op het gebied van:

 • Track en trace door middel van GPS waardoor mantelzorgers ook op afstand kunnen monitoren waar de cliënt zich bevindt. In het verlengde hiervan ligt de mogelijkheid om leefcirkels te creëren en deze te monitoren.
 • Cliëntportaal waar ook mantelzorgers kunnen zien wat er speelt op medisch gebied.
 • Een kennisportaal met praktische en medische informatie die mantelzorgers beter toerust op hun taak.
 • Een sociale kaart met links naar relevante organisaties en kennisbanken voor mantelzorgers.
 • Professionele achterwacht opvolging van alarmering en levering van ongeplande (nacht)zorg.

Innovatie

Centraal hier staat de vraag hoe bepaalde technologie kan bijdragen aan de kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënt en aan de effectiviteit en productiviteit van de zorgprofessional. Hierbij kan gedacht worden aan oplossingen op het gebied van:

 • Toegang in de vorm van slimme sloten die met een app of op afstand geopend kunnen worden. Dit geeft een tijdsbesparing ten opzichte van de huidige situatie met analoge sleutels.
 • Medicatie op afstand met een medicijndispenser die alarm slaat als medicijnen niet zijn ingenomen. Door dit op afstand te controleren kan veel tijd worden bespaard.
 • Veiligheid van de zorgprofessional in geval van verwarde cliënten (paniekbutton).
 • Beeldverbinding met professionals als WMO-consulent, casemanager, wijkverpleegkundige etc.
 • Business intelligence tools waarmee verzamelde data verwerkt worden om planning en productiviteit te optimaliseren.
 • Sensoring en bewaking; werkt niet alleen preventief maar voorkomt ook onnodig bezoek
 • Triage; snel de juiste diagnose en de juiste professional geactiveerd

Verbetering van samenwerking; bij een deel van de cliënten zijn meerdere organisaties betrokken. De cliënt is gebaat bij een goede samenwerking tussen die partijen en afspraken die borgen dat partijen voor elkaar achtervang kunnen zijn wanneer noodzakelijk (meldbank, huisartsenpost, wijkverpleegkundige, huisarts).