Maart 2020| CORONA virus: stoppen cliëntgebonden SLT-activiteiten

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. Wij hebben besloten dat het niet verstandig is om door te gaan met het monteren van de slimme sloten en het plaatsen van de alarmapparaten. Het monteren van het slimme slot op voordeuren wordt daarom uitgesteld. Als er al een afspraak met de cliënt […]

Februari 2020| het eerste slot geplaatst!

Op donderdag 20 februari is ook in het verzorgingsgebied van het thuiszorgteam Oud-Beijerland van Zorgwaard een start gemaakt met het installeren van slimme deursloten. Wijkverpleegkundige Leoni Noordzij stond hier samen met de eerste cliënt feestelijk bij stil. Volgens Leonie is het nieuwe elektronische slot, te openen met een smartphone, erg handig in het geval van […]

Januari 2020| het eerste akkoord is binnen!

Per januari 2020 is gestart met het afleggen van huisbezoeken door de ambassadeurs. Persoonlijk gesprek De ambassadeur van Slim Langer Thuis zijn op afspraak langs gekomen bij de cliënten, om hen te vertellen over het slimme slot en de personenalarmering en om hun vragen te beantwoorden. Vaak zijn de gesprekken gevoerd samen met mantelzorg en […]

November 2019 | Training en instructie ambassadeurs afgerond

Met ongeveer 12 ambassadeurs is afgelopen weken gewerkt aan een werkwijze voor  project 2 over Slimme Toegang. In de periode december 2019 t/m maart 2020 worden ambassadeurs ingezet om cliënten, die deelnemen aan het project, goed te begeleiden. Ambassadeurs spelen een belangrijke rol in het project. Zij geven   uitleg aan de cliënt en diens mantelzorger(s).  Ze […]

Oktober 2019 | Minisymposium – Thuis in de Kern – voor medewerkers en geïnteresseerden!

Zorgaanbieders  Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard hebben hun krachten gebundeld om met elkaar, en met andere partners, vanuit een gedeelde missie en verantwoordelijkheid een aantal ontwikkelingen te faciliteren. Vanuit het programma ‘Thuis in de Kern’ werken ze met diverse activiteiten en projecten gericht aan preventie van zorgvraag, aan meer participatie en helpende handen, en aaninnovaties die bijdragen aan de kwaliteit en […]

September 2019 | Gezocht ambassadeurs met oog voor techniek én welzijn!

Vanaf november 2019 start de implementatie van project 2; toegang. Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers, die in gesprek kunnen gaan met onze cliënten uit de thuiszorg. Deze vrijwilligers, onze ambassadeurs, geven een uitgebreide persoonlijke  toelichting op de brief die we naar de  cliënten sturen over de ontwikkelingen van slimme technieken (en in dit […]

Augustus 2019 | Project 2, toegang en alarmering als vervolg op de verkenning akkoord!

De zorgorganisaties Alerimus, Heemzicht Zorgwaard Careyn hebben, in samenwerking met de Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard (SPHW) en HW Wonen, de handen ineen geslagen om te komen tot een meer efficiënte werkwijze voor personenalarmering en toegang tot de woning. In een proof of concept wordt voor zowel geplande als ongeplande zorg de woning van de cliënt […]

Juli 2019 | Bezoek aan Stadlander. Een woningcorporatie met 15.000 woningen in West-Brabant

Het wooncomplex Hof van Asselbergs biedt de gelegenheid om duurzaam te wonen. Al deze nieuwbouwwoningen zijn levensloopbestendig uitgevoerd en daarmee geschikt voor alle doelgroepen van jongeren tot senioren, die comfortabel in de binnenstad willen wonen. De woningen van het Hof van Asselbergs zijn geschikt voor zorg aan huis, zodat ook mindervalide en mensen met een zorgbehoefte, langer […]

Mei 2019 | Werkgroep ontwikkeling keurmerk slimme zorg thuis

NEN, VitaValley, WDTM en Nictiz zijn de initiatiefnemers voor een traject over ‘Slimme zorg thuis’. Zij starten met een veldnorm voor onder andere telebegeleiding voor mensen met  chronisch hartfalen. Slim Langer Thuis is uitgenodigd om mee te denken. Wij zijn van mening dat een landelijke norm kan helpen om bijvoorbeeld zorgaanbieders te ondersteunen bij het […]