November 2019 | Training en instructie ambassadeurs afgerond

Met ongeveer 12 ambassadeurs is afgelopen weken gewerkt aan een werkwijze voor  project 2 over Slimme Toegang. In de periode december 2019 t/m maart 2020 worden ambassadeurs ingezet om cliënten, die deelnemen aan het project, goed te begeleiden. Ambassadeurs spelen een belangrijke rol in het project. Zij geven   uitleg aan de cliënt en diens mantelzorger(s).  Ze […]

Oktober 2019 | Minisymposium – Thuis in de Kern – voor medewerkers en geïnteresseerden!

Zorgaanbieders  Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard hebben hun krachten gebundeld om met elkaar, en met andere partners, vanuit een gedeelde missie en verantwoordelijkheid een aantal ontwikkelingen te faciliteren. Vanuit het programma ‘Thuis in de Kern’ werken ze met diverse activiteiten en projecten gericht aan preventie van zorgvraag, aan meer participatie en helpende handen, en aaninnovaties die bijdragen aan de kwaliteit en […]

September 2019 | Gezocht ambassadeurs met oog voor techniek én welzijn!

Vanaf november 2019 start de implementatie van project 2; toegang. Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers, die in gesprek kunnen gaan met onze cliënten uit de thuiszorg. Deze vrijwilligers, onze ambassadeurs, geven een uitgebreide persoonlijke  toelichting op de brief die we naar de  cliënten sturen over de ontwikkelingen van slimme technieken (en in dit […]

Augustus 2019 | Project 2, toegang en alarmering als vervolg op de verkenning akkoord!

De zorgorganisaties Alerimus, Heemzicht Zorgwaard Careyn hebben, in samenwerking met de Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard (SPHW) en HW Wonen, de handen ineen geslagen om te komen tot een meer efficiënte werkwijze voor personenalarmering en toegang tot de woning. In een proof of concept wordt voor zowel geplande als ongeplande zorg de woning van de cliënt […]

Juli 2019 | Bezoek aan Stadlander. Een woningcorporatie met 15.000 woningen in West-Brabant

Het wooncomplex Hof van Asselbergs biedt de gelegenheid om duurzaam te wonen. Al deze nieuwbouwwoningen zijn levensloopbestendig uitgevoerd en daarmee geschikt voor alle doelgroepen van jongeren tot senioren, die comfortabel in de binnenstad willen wonen. De woningen van het Hof van Asselbergs zijn geschikt voor zorg aan huis, zodat ook mindervalide en mensen met een zorgbehoefte, langer […]

Mei 2019 | Werkgroep ontwikkeling keurmerk slimme zorg thuis

NEN, VitaValley, WDTM en Nictiz zijn de initiatiefnemers voor een traject over ‘Slimme zorg thuis’. Zij starten met een veldnorm voor onder andere telebegeleiding voor mensen met  chronisch hartfalen. Slim Langer Thuis is uitgenodigd om mee te denken. Wij zijn van mening dat een landelijke norm kan helpen om bijvoorbeeld zorgaanbieders te ondersteunen bij het […]

April 2019 | Video intercom vervanging (de deur open doen vanuit de luie stoel..)

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen in de eigen vertrouwde omgeving, is voor veel mensen belangrijk. Ook als het lichamelijk allemaal wat minder gemakkelijk gaat. HW Wonen kijkt voor haar huurders naar wat er gedaan kan worden om ervoor te zorgen dat zij zo lang mogelijk fijn thuis kunnen blijven wonen. Als onderdeel van […]

Maart 2019 | Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heeft als doel het stimuleren van het op grotere schaal en structureel inzetten van e-health in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis. De regeling is bedoeld voor mensen met een chronisch ziekte of een beperking, of mensen met een groot risico daarop waaronder ouderen, die thuis wonen […]

Februari 2019 | Delen met elkaar (Laurens Rotterdam)

Stichting Laurens is al enkele jaren binnen haar locaties bezig met het optimaliseren van de werkprocessen onder andere door gebruik te maken van Slimme technieken. Zij gebruiken hierbij als basis Open Care Connect. Door met elkaar als aanbieders in contact te komen, samen met leverancier, is bekeken hoe we naast elkaar en met elkaar kunnen […]

Januari 2019 | Werkbezoek branchevereniging Actiz

De toepassing van slimme technologie invoegen in het dagelijks werk blijkt niet altijd even makkelijk. En dat is jammer. Want zorgtechnologie kan het werk aantrekkelijker maken én vergroot de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Branchevereniging Actiz is actief betrokken bij meerdere innovatie projecten en probeert kennis te verbreden binnen haar leden en de […]