Juli 2019 | Bezoek aan Stadlander. Een woningcorporatie met 15.000 woningen in West-Brabant

Het wooncomplex Hof van Asselbergs biedt de gelegenheid om duurzaam te wonen. Al deze nieuwbouwwoningen zijn levensloopbestendig uitgevoerd en daarmee geschikt voor alle doelgroepen van jongeren tot senioren, die comfortabel in de binnenstad willen wonen. De woningen van het Hof van Asselbergs zijn geschikt voor zorg aan huis, zodat ook mindervalide en mensen met een zorgbehoefte, langer […]

Mei 2019 | Werkgroep ontwikkeling keurmerk slimme zorg thuis

NEN, VitaValley, WDTM en Nictiz zijn de initiatiefnemers voor een traject over ‘Slimme zorg thuis’. Zij starten met een veldnorm voor onder andere telebegeleiding voor mensen met  chronisch hartfalen. Slim Langer Thuis is uitgenodigd om mee te denken. Wij zijn van mening dat een landelijke norm kan helpen om bijvoorbeeld zorgaanbieders te ondersteunen bij het […]

April 2019 | Video intercom vervanging (de deur open doen vanuit de luie stoel..)

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen in de eigen vertrouwde omgeving, is voor veel mensen belangrijk. Ook als het lichamelijk allemaal wat minder gemakkelijk gaat. HW Wonen kijkt voor haar huurders naar wat er gedaan kan worden om ervoor te zorgen dat zij zo lang mogelijk fijn thuis kunnen blijven wonen. Als onderdeel van […]

Maart 2019 | Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heeft als doel het stimuleren van het op grotere schaal en structureel inzetten van e-health in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis. De regeling is bedoeld voor mensen met een chronisch ziekte of een beperking, of mensen met een groot risico daarop waaronder ouderen, die thuis wonen […]

Februari 2019 | Delen met elkaar (Laurens Rotterdam)

Stichting Laurens is al enkele jaren binnen haar locaties bezig met het optimaliseren van de werkprocessen onder andere door gebruik te maken van Slimme technieken. Zij gebruiken hierbij als basis Open Care Connect. Door met elkaar als aanbieders in contact te komen, samen met leverancier, is bekeken hoe we naast elkaar en met elkaar kunnen […]

Januari 2019 | Werkbezoek branchevereniging Actiz

De toepassing van slimme technologie invoegen in het dagelijks werk blijkt niet altijd even makkelijk. En dat is jammer. Want zorgtechnologie kan het werk aantrekkelijker maken én vergroot de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Branchevereniging Actiz is actief betrokken bij meerdere innovatie projecten en probeert kennis te verbreden binnen haar leden en de […]

December 2018 | borging SLT en Project Thuis in de kern

Slim Langer Thuis zal met deelprojecten meewerken aan een nieuw initiatief;  Thuis in de kern. Thuis in de kern betekent dat cliënten voldoende tijd en aandacht ervaren. Persoonsgerichte zorg is hier een belangrijk onderdeel van. Cliënten (woonachtig op de intramurale locaties) voelen zich thuis en blijven onderdeel van de lokale samenleving. Het project Thuis in […]

November 2018 |SLT van binnen naar buiten.

Deze maand is gestart met de uitvoering van het project Immanuel. Stichting Zorgwaard locatie Immanuel beschikt over een Verpleeg oproep Systeem (VOS) waarmee bewoners alarmen kunnen genereren die bij het verplegend personeel op een handsets (DECT technologie) worden aangeboden. De DECT hardware is verouderd en moest vervangen worden. Er is in plaats van een traditionele […]

Oktober 2018 |Slim Langer Thuis werkt mee aan onderzoek voor VWS.

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft Jester  Strategy een voorstel uitgewerkt voor het uitvoeren van een verkenning naar de stand van zaken van het gebruik van technologie in de verpleeghuiszorg. Doel is inzicht te krijgen in de huidige stand wat betreft het gebruik van technologie in de verpleeghuiszorg, de overwegingen en effecten, maar […]

September 2018|samenwerken met zorgaanbieders

Slim Langer Thuis heeft nadrukkelijk de doelstelling om samen met de andere zorgpartijen te kijken, waar we elkaar de helpende hand kunnen bieden. De samenwerking met zorgaanbieders Alerimus, Heemzicht en met Careyn geven periodiek aanleiding elkaar bij te praten. Onderwerp van gesprek deze maand was met Careyn over de medicijndispencer van Philips, de Medido .De […]