Mei|Eerste Compaan tablet ingezet in de Hoeksche Waard

Eerste tablet in gebruik Mevrouw Becker (Oud-Beijerland) heeft, als eerste thuiszorgcliënt van Zorgwaard, de Compaan ontvangen. Door corona ziet zij haar familie, buren etc. minder en hierdoor voelt zij zich soms eenzaam. De Compaan is voor haar een echte uitkomst. Ze kan nu beeldbellen met haar dochter, schoonzoon en (achter)kleinkinderen. Ze kan spelletjes spelen, foto’s […]

April |Project Compaan (beeldcontact in de Hoeksche Waard)

Het coronavirus (Covid-19) en de maatregelen die hiervoor uitgeroepen zijn, zetten de zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking onder druk. De samenwerkende organisaties van Thuis in de Kern (onder andere Alerimus, Careyn, Heemzicht, Welzijn Hoeksche Waard, Zorgwaard en gemeente Hoeksche Waard) gaan daarom, daar waar mogelijk, zorg op […]

Maart 2020| CORONA virus: stoppen cliëntgebonden SLT-activiteiten

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. Wij hebben besloten dat het niet verstandig is om door te gaan met het monteren van de slimme sloten en het plaatsen van de alarmapparaten. Het monteren van het slimme slot op voordeuren wordt daarom uitgesteld. Als er al een afspraak met de cliënt […]

Februari 2020| het eerste slot geplaatst!

Op donderdag 20 februari is ook in het verzorgingsgebied van het thuiszorgteam Oud-Beijerland van Zorgwaard een start gemaakt met het installeren van slimme deursloten. Wijkverpleegkundige Leoni Noordzij stond hier samen met de eerste cliënt feestelijk bij stil. Volgens Leonie is het nieuwe elektronische slot, te openen met een smartphone, erg handig in het geval van […]

Januari 2020| het eerste akkoord is binnen!

Per januari 2020 is gestart met het afleggen van huisbezoeken door de ambassadeurs. Persoonlijk gesprek De ambassadeur van Slim Langer Thuis zijn op afspraak langs gekomen bij de cliënten, om hen te vertellen over het slimme slot en de personenalarmering en om hun vragen te beantwoorden. Vaak zijn de gesprekken gevoerd samen met mantelzorg en […]

November 2019 | Training en instructie ambassadeurs afgerond

Met ongeveer 12 ambassadeurs is afgelopen weken gewerkt aan een werkwijze voor  project 2 over Slimme Toegang. In de periode december 2019 t/m maart 2020 worden ambassadeurs ingezet om cliënten, die deelnemen aan het project, goed te begeleiden. Ambassadeurs spelen een belangrijke rol in het project. Zij geven   uitleg aan de cliënt en diens mantelzorger(s).  Ze […]

Oktober 2019 | Minisymposium – Thuis in de Kern – voor medewerkers en geïnteresseerden!

Zorgaanbieders  Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard hebben hun krachten gebundeld om met elkaar, en met andere partners, vanuit een gedeelde missie en verantwoordelijkheid een aantal ontwikkelingen te faciliteren. Vanuit het programma ‘Thuis in de Kern’ werken ze met diverse activiteiten en projecten gericht aan preventie van zorgvraag, aan meer participatie en helpende handen, en aaninnovaties die bijdragen aan de kwaliteit en […]

September 2019 | Gezocht ambassadeurs met oog voor techniek én welzijn!

Vanaf november 2019 start de implementatie van project 2; toegang. Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers, die in gesprek kunnen gaan met onze cliënten uit de thuiszorg. Deze vrijwilligers, onze ambassadeurs, geven een uitgebreide persoonlijke  toelichting op de brief die we naar de  cliënten sturen over de ontwikkelingen van slimme technieken (en in dit […]

Augustus 2019 | Project 2, toegang en alarmering als vervolg op de verkenning akkoord!

De zorgorganisaties Alerimus, Heemzicht Zorgwaard Careyn hebben, in samenwerking met de Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard (SPHW) en HW Wonen, de handen ineen geslagen om te komen tot een meer efficiënte werkwijze voor personenalarmering en toegang tot de woning. In een proof of concept wordt voor zowel geplande als ongeplande zorg de woning van de cliënt […]