Maart 2020| CORONA virus: stoppen cliëntgebonden SLT-activiteiten

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. Wij hebben besloten dat het niet verstandig is om door te gaan met het monteren van de slimme sloten en het plaatsen van de alarmapparaten. Het monteren van het slimme slot op voordeuren wordt daarom uitgesteld. Als er al een afspraak met de cliënt […]