December 2019 | Persbericht

180 woningen in de Hoeksche Waard krijgen slimme sloten zorg sneller leverbaar en veiliger gevoel voor cliënten

Heeft u of uw naaste zorg aan huis van een profesionele zorgaanbieder? Dan geeft het een veilig gevoel dat de zorg snel geleverd kan worden. En dat er altijd iemand aanspreekbaar is in geval van nood.

Zorgaanbieders Alerimus, Heemzicht , Zorgwaard, Careyn, Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard (SPHW) en corporatie HW Wonen delen dit gevoel. Samen starten ze vanuit het project Slim Langer Thuis met een pilot. Circa 180 woningen in de Hoeksche Waard krijgen een slim slot op de woningdeur. Cliënten met geplande thuiszorg, die ook een abonnement bij SPHW hebben, krijgen tevens een nieuwe alarmzender.

‘Met het slimme slot kunnen zorgmedewerkers sneller op oproepen reageren. Indien nodig kan de cliënt de deur zelf openen met een afstandsbediening. En de nieuwe alarmzender zorgt er voor dat er, in geval van nood, in en om het huis altijd een spreek-luisterverbinding is met een meldkamer.’, aldus Gerco Vijfhuize (projectleider Slim Langer Thuis). ‘Dit draagt onder andere bij aan een veiliger gevoel van cliënten en maakt het ook mogelijk dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.’ Het is binnen de Hoeksche Waard, voor cliënten en zorgprofessionals, een stapje voorwaarts in leren benutten van nieuwe digitale mogelijkheden.

Slim Langer Thuis

De wereld verandert. De echte bejaardenhuizen bestaan niet meer en de plaatsen in de verzorgingshuizen zijn steeds schaarser. Het steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen is ook in de Hoeksche Waard een feit. Maar wat is daarvoor nodig? Op technisch vlak, maar nog meer op het persoonlijke vlak voor de gebruikers en zorgprofessionals.

Al eerder is er in Strijen een proef gedaan door corporatie HW Wonen en zorgaanbieder Zorgwaard. Uit die proef kwam onder andere naar voren dat het inzetten van slimme technologische hulpmiddelen, ook wel E-health genoemd, hieraan bij kan dragen. Ook bleek dat die nieuwe technieken om goede uitleg vragen. Uitleg over de werking en de toegevoegde waarde van de in te zetten techniek.

Vanuit het gezamenlijke project Slim Langer Thuis worden in de Hoeksche Waard de komende jaren meer en meer E-health oplossingen in gebruik genomen. Hierbij wordt intensief samengewerkt met inwoners en zorg- en welzijnspartijen, zoals Alerimus, Careyn, Heemzicht, gemeente Hoeksche Waard, huisartsen, zorgverzekeraars en het zorgkantoor. Want langer zelfstandig thuis wonen raakt ons allemaal en vraagt om samenwerking.

Slimme sloten

Slimme deursloten zijn elektronische sloten die door de zorgmedewerker met de smartphone worden geopend. Deze elektronische toegang bespaart, tot op bepaalde hoogte, tijd. Zeker in het geval van ongeplande zorg. Nu moet een zorgmedewerker na een noodoproep eerst op kantoor de sleutel van de cliënt ophalen en dat is straks niet meer nodig. Ook het beheer en de controle op de sloten en sleutels is met deze techniek veiliger. Het slimme slot is aan de buitenzijde van de woning niet te zien.

Nieuwe alarmzender

De nieuwe alarmzender wordt gedragen aan de hals en staat draadloos in verbinding met het internetplatform Open Care Connect (OCC). Dit is een platform dat in de Hoeksche Waard meer en meer gebruikt wordt. OCC zet de alarmmeldingen automatisch door naar de meldcentrale. Zij zetten vervolgens een spreek- luisterverbinding op en handelen de melding af of zetten deze door naar de professionals die de opvolging doen. De nieuwe alarmzender is daarmee van toegevoegde waarde voor de cliënt en de mantelzorger(s).

Nieuw ten opzichte van de huidige vaste alarmzenders is dat de halszender een mobiel apparaat is en dus niet op één plek geïnstalleerd hoeft te worden. In alle ruimten van de woning is een directe spreek- luisterverbinding mogelijk.

Fasering

In de periode december 2019 tot en met april 2020 worden circa 180 woningen voorzien van slimme sloten. De bewoners krijgen hiervoor bezoek van een ambassadeur (een vrijwilliger), die hen uitleg geeft en vragen beantwoordt. Ook na de plaatsing van de sloten komt de ambassadeur langs. De bewoner kan dan zijn of haar ervaring met het slot delen en eventuele aanvullende vragen stellen.

De installatie van de alarmzender gebeurt in dezelfde periode. Bij cliënten die een zender hebben, wordt de oude zender vervangen. Clïenten die nog geen zender hebben, maar deze wel willen gebruiken, ontvangen de nieuwe alarmzender. De ambassadeurs leggen het gebruik van de zender uit en testen samen met de gebruiker de apparatuur.

Na de proefperiode is het doel om alle cliënten met thuiszorg en alle SPHW cliënten te voorzien van slimme sloten en nieuwe alarmeringsapparatuur. De ervaring van de komende periode zullen hierbij goed van pas komen.

Leren vanuit de pilot

Uit de pilot willen we niet alleen leren hoe cliënten en medewerkers omgaan met de techniek van de nieuwe toepassingen. Het is voor de iniatiefnemers ook belangrijk om lering te trekken uit de implementatie van de nieuwe technieken. ‘Hebben we de gebruikers en medewerkers inhoudelijk voldoende geïnformeerd, zodat ze met de technieken aan de slag kunnen? Wordt de inzet van vrijwilligers, die persoonlijk uitleg geven aan gebruikers, positief ontvangen of wil men liever op een andere manier geïnformeerd worden? Zijn de nieuwe technieken goed geïntegreerd in de werkprocessen van de medewerkers? Is er voldoende nazorg? ‘Met antwoorden op deze en nog andere vragen kunnen we toekomstige implementaties van andere E-health oplossingen optimaliseren.’, aldus Gerco.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *