Oktober 2019 | Minisymposium – Thuis in de Kern – voor medewerkers en geïnteresseerden!

Zorgaanbieders  Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard hebben hun krachten gebundeld om met elkaar, en met andere partners, vanuit een gedeelde missie en verantwoordelijkheid een aantal ontwikkelingen te faciliteren. Vanuit het programma ‘Thuis in de Kern’ werken ze met diverse activiteiten en projecten gericht aan preventie van zorgvraag, aan meer participatie en helpende handen, en aaninnovaties die bijdragen aan de kwaliteit en productiviteit.

‘De uitdaging waarvoor we staan is omvangrijk en complex, en vraagt om samenwerking tussen allerlei verschillende partijen binnen en ook buiten onze organisaties. Het vraagt ook om nieuwe oplossingen, om een ontdekkingsreis die energie en nieuwe inzichten brengt.’, aldus bestuurder Alerimus, Trix van Os.

Wat dat betekent voor de medewerkers van de  samenwerkende  organisaties is uitgelegd tijdens een minisymposium. Tijdens dit symposium kwamen onder andere de onderstaande onderwerpen aan bod.

Wijkpension Zoomwijck

Wijkpension Zoomwijck is een initiatief van VVT-organisatie Alerimus. Zij is in juli 2018 een pilot gestart met het flexibel inzetten van tijdelijke zorg in het wijkpension.
Denk daarbij aan een tijdelijk verblijf in het wijkpension vanwege revalidatie..

Huiskamer van de Wijk

De Huiskamer van de Wijk is een veilige, laagdrempelige plek in de wijk (of dorp), waar iedereen welkom is die iets wil organiseren voor en met de inwoners van de wijk. We richten ons daarin niet specifiek op ouderen maar op alle inwoners van wijk. Het doel van de Huiskamer is drieledig: het vergroten van samenredzaamheid, het vergroten van zelfredzaamheid en het verminderen van eenzaamheid. Daarbij is het niet onze ambitie om een eigen ‘aanbod’ te organiseren. De energie moet uit de lokale gemeenschap én de individuele cliënt en inwoner (en hun netwerk) komen; alleen dan kan het de lokale gemeenschap ook versterken.

Langer thuis in de wijk

Voor ouderen is er weinig keuze tussen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en het verpleeghuis. Dat gat moet gevuld. Er zijn wel nieuwe woonvormen ontwikkeld, maar voor te weinig mensen. Woningcorporatie HW Wonen heeft daarom het initiatief genomen om samen met partners na te denken over de invulling van de Zuidwijk in Oud-Beijerland.  Dit met als uiteindelijk doel deze buurt te transformeren tot een woonservicegebied waar wonen, welzijn en zorg aan elkaar zijn gekoppeld. Hoe ziet een levensloopbestendig woonmilieu eruit? Hoe kunnen fysieke maatregelen de sociale structuur in een wijk versterken? En wat vraagt dat van de betrokken partijen?

En natuurlijk ons eigen programma: Slim Langer Thuis

Slim Langer Thuis is de naam voor de gezamenlijke E-health strategie van Thuis in de Kern. Hoe kunnen we met nieuwe technologie de kwaliteit van onze zorg verder verbeteren? Hoe gaan we om met de (lastige) businesscase van deze diepte-investeringen? Voor welke technologie moeten we kiezen? Na de nodige kennis en ervaring opgedaan te hebben in een aantal pilots, start dit jaar vanuit Thuis in de Kern een bredere uitrol van een aantal toepassingen zoals ‘slimme sloten’ (elektronische toegang tot de woonruimte), personenalarmering en de medicijndispenser.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *