Juli 2019 | Bezoek aan Stadlander. Een woningcorporatie met 15.000 woningen in West-Brabant

Het wooncomplex Hof van Asselbergs biedt de gelegenheid om duurzaam te wonen.

Al deze nieuwbouwwoningen zijn levensloopbestendig uitgevoerd en daarmee geschikt voor alle doelgroepen van jongeren tot senioren, die comfortabel in de binnenstad willen wonen. De woningen van het Hof van Asselbergs zijn geschikt voor zorg aan huis, zodat ook mindervalide en mensen met een zorgbehoefte, langer thuis kunnen blijven wonen.

SLIM TOEGANG

De woningen zijn voorzien van een zogenoemde Slimme Toegang. Het Slimme Slot in de voordeur is te ontgrendelen met een key-tag (elektronische sleutel). Met deze key-tag kan men toegang krijgen via de hoofdentreedeuren van het appartementengebouw, de stallinggarage en het bergingencomplex.

Met een simpele handbeweging in de buurt van het slot kan men de deur openen. Het slot communiceert draadloos met een Slim Kastje (NetBOX Live) in de meterkast. Wanneer men dit kastje aansluit op een internetverbinding, kan men de toegang van de voordeur op afstand (via een internetpagina of app voor de smartphone) beheren.  

Het concept, de samenwerking tussen de woningcorporatie en (toegang)leverancier POLVO in combinatie met het type slot zijn vergelijkbaar met de wensen en ideeën zoals we ze in de Hoeksche Waard willen uitrollen.

Een leerzaam en inspirerend bezoek!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *