Juli 2019 | Bezoek aan Stadlander. Een woningcorporatie met 15.000 woningen in West-Brabant

Het wooncomplex Hof van Asselbergs biedt de gelegenheid om duurzaam te wonen. Al deze nieuwbouwwoningen zijn levensloopbestendig uitgevoerd en daarmee geschikt voor alle doelgroepen van jongeren tot senioren, die comfortabel in de binnenstad willen wonen. De woningen van het Hof van Asselbergs zijn geschikt voor zorg aan huis, zodat ook mindervalide en mensen met een zorgbehoefte, langer […]