Mei 2019 | Werkgroep ontwikkeling keurmerk slimme zorg thuis

NEN, VitaValley, WDTM en Nictiz zijn de initiatiefnemers voor een traject over ‘Slimme zorg thuis’. Zij starten met een veldnorm voor onder andere telebegeleiding voor mensen met  chronisch hartfalen.
Slim Langer Thuis is uitgenodigd om mee te denken.

Wij zijn van mening dat een landelijke norm kan helpen om bijvoorbeeld zorgaanbieders te ondersteunen bij het maken van keuzes over slimme zorg bij de cliënt thuis.

De inhoud van deze norm wil antwoord geven op verschillende actuele vraagstukken rondom slimme zorg thuis, zoals:

  • Hoe maak je als zorgaanbieder een verantwoorde keuze voor een oplossing voor ‘slimme zorg thuis’ of zorg op afstand?
  • Waar moet deze oplossing aan voldoen en waar moet in voorzien worden? Hoe kan dit worden gewaarborgd?
  • Welke eisen stellen we aan de omgeving waar de oplossing wordt gebruikt en aan de beschikbaarheid voor life critical toepassingen?
  • Welke eisen stellen we op het terrein van veiligheid en privacy bij de uitwisseling van informatie?
  • Hoe verdeel ik de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de betrokken (keten)partijen?
  • Welke eisen stellen we aan de (uitgifte van) apparatuur en infrastructuur en de beschikbaarheid van de producten en diensten?

Het traject

Het normontwikkelingstraject sluit aan op het Europese ketensamenwerkingsmodel en verwijst waar mogelijk naar bestaande specificaties en standaarden. Het resultaat is een Nederlandse veldnorm met heldere, toetsbare kwaliteitscriteria die:

  • een overzicht geeft van wat er geregeld moet zijn (en wat daar al voor is);
  • kan dienen als richtlijn voor programma van eisen t.b.v. leveranciers (t.o.v. zorgaanbieders) en t.b.v. zorgverzekeraars (t.o.v. zorgaanbieders);
  • een bruikbare uitwerking biedt van het toetsingskader van eHealth IGJ en de VWS visie Medische Technologie;
  • mogelijk kan dienen als basis van een keurmerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *