Maart 2019 | Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heeft als doel het stimuleren van het op grotere schaal en structureel inzetten van e-health in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis.

De regeling is bedoeld voor mensen met een chronisch ziekte of een beperking, of mensen met een groot risico daarop waaronder ouderen, die thuis wonen en zorg en ondersteuning nodig hebben. Inzet van e-health kan voor veel mensen met een chronische ziekte of beperking van betekenis zijn om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het draagt bijvoorbeeld bij aan veiligheid, sociale contacten en meer integrale ondersteuning en zorg.

Zie ook ZonMw.

De SET verstaat onder e-health toepassingen: digitale toepassingen die betrekking hebben op zorg- en ondersteuning en die de kwaliteit van leven van mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag verbeteren. De e-health toepassing biedt een oplossing waarbij de behoeften (gevraagde zorg en ondersteuning) van gebruiker en/of mantelzorger uitgangspunt is. Het vraagt verdergaande samenwerking tussen aanbieders van zorg en ondersteuning enerzijds en inkopers van zorg en ondersteuning (gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren) anderzijds om de e-health toepassing structureel in te zetten in de reguliere zorg en ondersteuning. E-health toepassingen kunnen bijdragen aan functies zoals veiligheid, (integrale) verzorging en verpleging, dagstructurering, activering en sociale contacten.

Binnen Slim Langer Thuis wordt momenteel gekeken waar deze stimuleringsregeling mogelijk gebruikt kan worden om de ambities te ondersteunen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *