Februari 2019 | Delen met elkaar (Laurens Rotterdam)

Stichting Laurens is al enkele jaren binnen haar locaties bezig met het optimaliseren van de werkprocessen onder andere door gebruik te maken van Slimme technieken. Zij gebruiken hierbij als basis Open Care Connect. Door met elkaar als aanbieders in contact te komen, samen met leverancier, is bekeken hoe we naast elkaar en met elkaar kunnen […]