December 2018 | borging SLT en Project Thuis in de kern

Slim Langer Thuis zal met deelprojecten meewerken aan een nieuw initiatief;  Thuis in de kern. Thuis in de kern betekent dat cliënten voldoende tijd en aandacht ervaren. Persoonsgerichte zorg is hier een belangrijk onderdeel van. Cliënten (woonachtig op de intramurale locaties) voelen zich thuis en blijven onderdeel van de lokale samenleving. Het project Thuis in […]