Oktober 2018 |Slim Langer Thuis werkt mee aan onderzoek voor VWS.

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft Jester  Strategy een voorstel uitgewerkt voor het uitvoeren van een verkenning naar de stand van zaken van het gebruik van technologie in de verpleeghuiszorg. Doel is inzicht te krijgen in de huidige stand wat betreft het gebruik van technologie in de verpleeghuiszorg, de overwegingen en effecten, maar […]