September 2018|samenwerken met zorgaanbieders

Slim Langer Thuis heeft nadrukkelijk de doelstelling om samen met de andere zorgpartijen te kijken, waar we elkaar de helpende hand kunnen bieden. De samenwerking met zorgaanbieders Alerimus, Heemzicht en met Careyn geven periodiek aanleiding elkaar bij te praten. Onderwerp van gesprek deze maand was met Careyn over de medicijndispencer van Philips, de Medido .De […]