Augustus 2018| Lidmaatschap branche-/kennisorganisatieWDTM!

Omdat we binnen Slim Langer Thuis het streven hebben beschikbare mogelijkheden te verbinden zijn we lid geworden van de branche-/kennisorganisatie WDTM. https://www.wdtm.nl/ WDTM, waar zorg en techniek samenkomen, is de branche-/kennisorganisatie op het gebied van ‘Technology Enabled Care’ (zorgtechnologie), die organisaties die in elkaars verlengde werken als keten laat excelleren met als doel mensen met […]