13 december | Personata’s helpen ons verder

Op 13 december vond er een bijzondere bijeenkomst plaats met als aanwezigen een aantal wijkverpleegkundige, WMO consulenten Hoeksche Waard  en woonconsulenten van HW Wonen.

Aanleiding
De aanleiding voor deze bijeenkomst was een eerder overleg tussen ons en de CZ zorginkoper, verantwoordelijk voor de langdurige zorg (WLZ) en de teamleider backoffice WMO Hoeksche Waard (verantwoordelijk voor onder andere het proces van indicatiestelling). In dit overleg kwam naar voren dat het richten op casuïstiek in deze fase belangrijk is. Dit om zo meer “tussen de oren te krijgen” wat de wensen en (on)mogelijkheden binnen dit project zijn.
De start van het project Slim Langer Thuis, dat ingezet is door Zorgwaard en HW Wonen, richt zich vooral op de technische mogelijkheden binnen de projecten die zij aan het verkennen waren.

Personata’s
Met deze boodschap gingen wij dan ook op 13 december met de aanwezigen aan de slag. Voor dit overleg was er een vertaling gemaakt naar Personata’s, fictieve type mogelijke gebruikers. Deze Personata’s hielpen en helpen ons om met verschillende partijen op zoek te gaan naar de juiste oplossingen binnen het Slim Langer Thuis project. De bijeenkomst was zeer nuttig. De interactie tussen de aanwezigen gaf duidelijk aan dat het van groot belang is om elkaar vaker te ontmoeten om over het Slim Langer Thuis wonen door te praten.

Advies na bijeenkomst
Na de bijeenkomst kregen wij een aantal waardevolle adviezen. Een er van is  om vooral na te blijven denken om de zelfredzaamheid van de gebruikers te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door te zorgen voor apps ter stimulering van het gebruikersgedrag. Daarnaast werd meegegeven om vooral ook na te denken over de ondersteuning en niet alleen de technische middelen.
Ook moet, mede door de ontsluiting via internet, de privacy en hoe hier mee om te gaan continu onder de aandacht blijven.

Nu willen wij door!
Om met het project verder te gaan is het verkrijgen van antwoorden op een aantal essentiële vragen van belang. Denk aan zaken als : Hoe komt kennis en materiaal op de juiste plek?, Wie moeten wij benaderen?, Een platform in de cloud is een mogelijkheid, maar waar is daadwerkelijk behoefte aan?

De ontwikkelingen heel erg snel en vragen om visie en financiering. Vooral dit laatste is nog een struikelblok.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *