Op ontdekkingstocht

De wereld verandert. De echte bejaardenhuizen bestaan niet meer en de plaatsen in de verzorgingshuizen zijn steeds schaarser. Het steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen is ook in de Hoeksche Waard een feit.

Maar wat betekent dat eigenlijk langer thuis blijven wonen en wie en wat zijn daar voor nodig?

Slim Langer Thuis is een programma in ontwikkeling. Het is ontstaan vanuit een verkenning  die Zorgwaard samen met corporatie HW Wonen heeft uitgevoerd vanuit de thema’s “duurzaamheid”, “eigen regie” en “zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen”.

Daarmee is veel kennis en ervaring opgedaan die de basis verschaft voor de uitrol vanuit een bredere E-health strategie

 

Samen met Careyn, Heemzicht en Alerimus is Slim Langer Thuis uitgebreid met nieuwe projecten en zijn de visie en wensen verder door ontwikkeld.

De aansluiting met gemeente Hoekse Waard, zorgverzekeraars en het zorgkantoor is gemaakt en krijgt steeds concretere vormen. 

 

Blijf ons volgen  van een ontdekkingstocht in 2018 naar een ontdekkingsreis !
Op deze website vindt u het laatste nieuws, onze presentaties, de mediaberichten en nog veel meer.